VÄLIKOSKEN TILA OY TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolaki (523/1999), sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004), muu soveltuva lainsäädäntö

Laatimispäivä: 28.3.2022

Tämä tietosuojaseloste kertoo, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta käydessäsi Välikosken tila Oy:n verkkosivustolla tai sosiaalisen median kanavissamme, sekä mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä sivustoa ja hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tietosuojaselosteen mukaisesti

1 Rekisterinpitäjä

Välikosken tila Oy (Y-tunnus: 3235694-1)
Ruovedentie 434
35 700 VILPPULA

2 Rekisteriasioita hoitava henkilö

Tuomas Välikoski
+358503586661
tuomas.valikoski(at)valikoski.fi

3 Rekisterin käyttötarkoitus

Voimme käsitellä henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

4 Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi sekä Välikosken tila Oy:n liiketoiminnan ja palveluiden kehittämiseksi.

5 Rekisteri voi pitää sisällään

6 Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi, tuotteiden tai palvelun kehittämiseksi tai muun erikseen kirjallisesti sovitulla tavalla määriteltävän ajan.

7 Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

8 Tietojen siirto ja luovutus

Ohjelmien käyttöön tarvittavat palvelimet sijaitsevat pääasiassa EU- tai ETA-alueella tai EU:n ja ETA:n ulkopuolisissa maissa, joissa EU-komissio on todennut tietosuojan riittävän tason.

Tietoja voidaan palvelun toteuttamiseksi siirtää EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön siirtoperusteiden mukaisesti.

Välikosken tila Oy ei luovuta asiakastietoja kolmannen osapuolen suormarkkinointitarkoitukseen.

Vastaanottajat, joille voimme siirtää henkilötietosi: verkkosivujen ylläpitäjälle ja toimittajalle sekä kolmannelle osapuolelle, jonka palvelua Välikosken tila Oy voi käyttää markkinoinnin kohdentamiseen. Näillä vastaanottajilla on oikeus käsitellä henkilötietojasi ainoastaan Välikosken tila Oy :n lukuun samalla kun ne suorittavat palvelua Välikosken tila Oy:lle, esim. toimittavat tilatun tuotteen sinulle. Välikosken tila Oy tekee kaikki kohtuulliset lakisääteiset, tekniset ja organisatoriset toimenpiteet varmistaakseen, että tietojasi käsitellään turvallisella ja riittävällä suojaustasolla siirrettäessä tai jaettaessa tietoja valituille kolmansille osapuolille.

Voimme luovuttaa tietoja viranomaisille kulloinkin voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuen.

9 Evästeet

Nettisivumme käyttää Google Analytics–evästeitä. Näiden evästeiden keräämät tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella ja joihin tässä tapauksessa sovelletaan paikallista tietosuojalainsäädäntöä. Lisätietoja Googlen yksityisyyskäytännöistä ja Google Analyticsin käytöstä:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Opt out of Google Analytics tracking,

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en=GB

10 Evästeiden hallinta ja poistaminen

Suurin osa verkkoselaimista hyväksyy evästeet, mutta voit yleensä muuttaa selaimen asetuksia ja estää uusien evästeiden tallennuksen, poistaa olemassa olevat evästeet käytöstä tai pyytää ilmoitusta ennen uusien evästeiden tallentamista.
Jos estät evästeiden tallennuksen tai poistat ne käytöstä, jotkin verkkosivujemme toiminnoista eivät välttämättä toimi. Evästeen tai evästeluokan käytöstä poistaminen ei vielä poista evästettä selaimestasi, vaan sinun on tehtävä se itse selaimesi kautta.

Jos haluat selaimesi estävän evästeiden käytön, määritä asetukset selaimesi valmistajan ohjeiden mukaisesti (yleensä joko Ohje-, Työkalut- tai Muokkaa-valikossa). Yksityiskohtaisempia ohjeita evästeistä:

http://www.aboutcookies.org

Voit hallita omia mainoksia täältä:

http://www.youronlinechoices.com/fi/omat-mainokset

11 Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään suojatun SSL-yhteyden ylitse. Tiedot on suojattu ulkopuolisten käytöltä palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain Välikosken tila Oy:n henkilöillä, joiden työtehtäviin tietoja tarvitaan. Henkilöillä on salassapitosopimus.

12 Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

13 Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Asiakkaalla on pyynnöstä oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu sekä mistä tiedot rekisteriä varten säännönmukaisesti hankitaan, mihin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan. Tiedot luovutetaan asiakkaalle ymmärrettävässä muodossa pyynnöstä kirjallisesti.
Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Pyynnöt osoitetaan kirjeitse osoitteeseen Välikosken tila Oy Tuomas Välikoski Ruovedentie 434, 35700 VILPPULA